VIND_omslag_s

VIND

Jag har en boning inuti min hjärna.

Poesi och novell av Björn Skoghav.

Poetry and short story by Björn Skoghav.

Vridmoment_cover_sp_h

VRIDMOMENT

Motorer drivs av döda plankton. Om man eldar hårt på vissa berg svettas dom.
….

En liten bok om explosionsmotorer av Björn Skoghav & Truls Nord.

A small book about combustion engines by Björn Skoghav & Truls Nord.

EtterFar_omslag_370

ETTER FAR

Fotografier og bruddstykker fra en fiktiv monolog fra en fraskilt far til sin sønn.

Photographs and excerpts from a fictive monologue from a divorced father to his son.

Bark_omslag

BARK

Vandre i skogen. Stopp, sitt, se.
Gi tid. Hvert blikk en hel verden.
Plukk opp en bit furubark, hold den mot himmelen.

Hiking in the forest. Stop, sit down, watch. Give time; Every view is a whole world. Pick up a piece of pine bark, hold it against the sky.

SRSVSRS

SRSVSRS

En road-bok fra en reise rundt halve jordkloden, uten å late som.

A road-book from a trip half way around the globe, without pretending.

hipsta_omsl

My Hipstamatic Year

Hvor, hva og hvordan en 45 år gammel nordmann var fra november 2010 til november 2011.

How, what and where was a middle aged Norwegian man
living in Stockholm November 2010 to November 2011?