VIND
2015
12 x 19 cm
Mykt omslag
27 dikter och en novell
Tekst (svensk): Björn Skoghav
Formgiving: Mia Erlandsson
Opplag 100 signerte og nummererte eksemplarer
ISBN 978-91-981473-7-7

KOJAN
Jag har en boning inuti min hjärna.
En koja.
Jag hör hemma där.
Utanför den brukar jag sitta,
under hjässans himlavalv
och höra löven prassla i vinden.

Pris: 110 kr (inkl 6% moms & frakt)
BESTILL BOKEN

VIND
2015
12 x 19 cm
Soft cover
27 poems and one short story
Text (Swedish): Björn Skoghav
Design by Mia Erlandsson
Edition of 100 signed and numbered copies
ISBN 978-91-981473-7-7

Price : 13 EUR (including p & p)
ORDER THE BOOK