Språng

Spång
Sissi Isenberg
2021
19 x 16 cm
Mykt omslag
26 dikter, 7 bilder och två sånger
Formgiving: Mia Erlandsson
Opplag 100 signerte og nummererte eksemplarer
ISBN 978-91-981473-8-4


Sommaren

Liksom på krumma ben, likt björken,
som växer vid havet,
når jag aldrig sommaren hur fort jag än springer.


Beställ boken här