EtterFar_omslag_370

ETTER FAR
2014
20 x 20 cm
Hardt omslag
108 sider
26 tekster (norsk) og 44 fotografier av Truls Nord
Musikk av Svenska Kaputt (cd vedlagt i boken), 32m 59s
Formgiving: Mia Erlandsson
Opplag 350 nummererte eksemplarer
ISBN 978-91-981473-0-8

Tekstene er bruddstykker fra en fiktiv monolog fra en far til sin sønn, 30 år
etter farens skilsmisse fra sønnens mor.

Bildene er fotograferte med to belgkameraer:
Beier Beirax Junior & Kodak Eastman, Folding Cartridge Hawk-Eye No. 2A Model B.

Svenska kaputt improviserte musikkstykket i Moserobie studio, Stockholm 2013
til et billedspill av bokens bilder.

Jonas Kullhammar, saxofon & fløyte
Reine Fiske, gitar & mellotron
Torbjörn Zetterberg, bass
Johan Holmegard, trummer 

Pris Sverige: 270 SEK (inkl 6% moms & frakt)
Pris Norge: 300 NOK (inkl frakt)
BESTILL BOKEN

LADE NED PRESSEBILDER
OBS! Bildene får kun brukes sammen med redaksjonell omtale av boken Etter far.

AFTER DAD
2014
20 x 20 cm
Hard cover
108 pages
26 texts (Norwegian) & 44 photographs by Truls Nord
Music by Svenska kaputt (CD included), 32m 59s
Design by Mia Erlandsson
Edition of 350 numbered copies
ISBN 978-91-981473-0-8

The texts are from a fictive monologue from a father to his son, 30 years after
the fathers’ divorce from the son’s mother.

The photographs are made with two bellow cameras:
Beier Beira Junior & Kodak Eastman, Folding Cartridge Hawk-Eye No. 2A Model B.

The music was recorded in Moserobie studio in Stockholm 2013;
Svenska kaputt played an improvisation while watching a slideshow of
the photographs in the book.

Jonas Kullhammar, saxophone & flute
Reine Fiske, guitar & mellotron
Torbjörn Zetterberg, bass
Johan Holmegard, drums

Price Europe: 35 EUR (including p & p)
Price outside of Europe: $ 50 (including p & p)

ORDER THE BOOK

Utdrag fra boken Excerpts from the book:

Teaser from the soundtrack