Vridmoment_cover_sp

VRIDMOMENT
2014
14,8 x 19,2 cm
Mykt omslag
32 sider
Tekst (svensk): Björn Skoghav
Fargebilder: Björn Skoghav
Svart/hvite bilder: Truls Nord
Formgiving: Mia Erlandsson
Opplag 100 signerte og nummererte eksemplarer
ISBN 978-91-981473-1-5

Motorer drivs av döda plankton.
Om man eldar hårt på vissa berg
svettas dom.

Pris: 120 kr (inkl 6% moms & frakt)
BESTILL BOKEN

VRIDMOMENT
2014
14,8 x 19,2 cm
Soft cover
32 pages
Text (Swedish): Björn Skoghav
Colour photographs: Björn Skoghav
Blach & white photographs: Truls Nord
Design by Mia Erlandsson
Edition of 100 signed and numbered copies
ISBN 978-91-981473-1-5

Price : 15 EUR (including p & p)

ORDER THE BOOK