Et blikk

Snow

Ketil Bjørnstad
Robert Bly
Silence in the Snowy Fields
To dikt
på overfull buss
etter snørik natt
Langsom tur mot Slussen
Lukker øynene til The Sorrow
in Her Eyes,
Floating – glir
mot søvnen
Åpner øynene som treffer
en kvinne, et blikk
øyeblikk
av opphøyet hverdag