Denne natten som er

13_84_12_neg

Denne natten som er
et venterum
Denne mannen uten
varm dyne og med hode
som ikke kan 
ta pause
Dette lange nå
så fyllt
av seg selv
Dette dette
som er alt