Plutselig blendet av solen

F3_17_15

Plutselig blendet av solen
gjennom det skitne vinduet
Lyset slår tankene i smuler
av støv som vibrerer mellom
vinduet og meg