Alt er nytt

Sommer_1

Alt er nytt (dette diktet)
Du
er ny, og jeg
er ny
Det nye er nytt og
ja, det gamle
er nytt