Brune fjell

F3_26_059

Brune fjell
Regn, dråper
som blinker
ved opplett
Nyanser over alt
og i meg i stillhet og
ved elvene