Author: truls

446 Västra Orminge

15_46_19

446 Västra Orminge
Som en spegel mot i går
Tankar och hjärtslag
som inte känns
Svettlukt
Alla ser andra, känner
ojämnheterna i vägbanan
Alla är jag, inte
bara jag